תיאטרון אהל 57

"היער", הקומדיה הסטירית הנודעת על ניוון והתפוררות מעמד האצולה מאת אלכסנדר ניקולאייביץ' אוסטרובסקי, עלתה לראשונה על במות רוסיה ב 1871. הצגת הבכורה ב"אהל" ב 29 בדצמבר 1937. השותפים ליצירה וצוות השחקנים מתוך החוברת "בואו ונלך את התיאטרון" (יצאה לאור 1946).
זה המקום הראוי להאיר, ולו אף כבדרך אגבית, את פעלו של שמחה צחובל, מגדולי השחקנים של ה"אהל" והבמה העברית בכלל. קצרה היריעה כאן אבל מומלצת בכל פה המסה המצויינת של ישראל גור אודותיו בספרו "המשחקים אביון ומלך" (הוצאת ש. כהנא, ירושלים, כסלו תשט"ז, עמ' 85-92) בה הוא מדגיש כי כי תפקידו של צחובל ב"היער" (נייסצ'סטליבצב, אחיינה של בעלת האחוזה) הוא מפסגות יצירתו.

error: Alert: Content selection is disabled!!