תל אביב קורות משפחה (שחורי) בת העליה השלישית 69

מכתב משולב מהסבא והסבתא לנכדתם, ט"ו מרחשון תרצ"ט (9 בנובמבר 1938).
כ 4 חודשים לאחר מותו של זוסיה, חיה נאלצת לעזוב את הפנימיה בכפר הנוער "מאיר שפיה" בחופזה היות שהיא כבר התקבלה לפנימיה התיכונית בביה"ס המחוזי בגבעת השלושה. כשכל חפציה האישיים נשארו מאחור, היא חווה עגמת נפש נוספת מצד הנהלת "שפיה".

מידע-נוסף2

תל אביב קורות משפחה (שחורי) בת העליה השלישית 69

מכתב משולב מהסבא והסבתא לנכדתם, ט"ו מרחשון תרצ"ט…

תל אביב קורות משפחה (שחורי) בת העליה השלישית 69א

דף שני. ראו תרגום, תמלול והערות בנספח.

תל אביב קורות משפחה (שחורי) בת העליה השלישית 69ב

מהסבא לנכדתו, בעברית ב"ה, יום ד', ט"ו מרחשון…
error: Alert: Content selection is disabled!!