תל אביב קורות משפחה (שחורי) בת העליה השלישית 69ב

מהסבא לנכדתו, בעברית

ב"ה, יום ד', ט"ו מרחשון תרצ"ט, תל אביב, או' תן'

שלום רב לך חיהל'ע, מה שלומך איך את מרגשת את עצמך בימים האלה, ימי גשם וקור. היש אתך מלבושים חמים ובמה את מתכסית. כבר כתבנו גם אנחנו לשפיה שישלחו את החפצים שלך והם לא עונים. אולי תכתבי לאיזו חברה המכירה אותך ותבקשי שתדבר עם המנהל למה אינם שולחים לך את החפצים שלך. תראה לכתוב פעם ושתים עד שישלחו ע"ו הדואר ויוחזרו להם ההוצאות. נא שלא תלכי ברפש ומים ! איתנו אין שום חדשות. הגשמים ירדו במידה מרובה מאד והרבה צריפים נשטפו ממי הגשמים.

שלום, סבך הד"ש מרדכי זאב, שלום ממנחם וצפורה ונועה, שלום מיהודה ואסתר ורן, שלום מחנה ונירה, שלום משלמה.

מהסבתא לנכדתה, תרגום מיידיש

יקירתי שלי חיהל'ה שתחיי

אני מודה לך מאד על מכתבך. אני דואגת ומוטרדת לגבי בריאותך. תתלבשי היטב במה שיש לך, שלא תצטנני חס וחלילה. אני מקוה שסוף סוף ישלחו לך את כל מלבושייך וחפצייך שנשארו שם, והרי הם שייכים לך ! תכתבי להם שוב ושוב שהינך זקוקה להם מאד. כתבי לי אם את לובשת את הסודר שלך, עדיין קר ועליך להישמר שלא תחלי חס וחלילה ושלא תסתובבי במקום שלא צריך, הישמרי !

סבא שלך שולח לך דרישת שלום וכותב לך בנפרד. ממני, סבתך המתגעגעת אליך ומקוה לראותך בקרוב, רבקה.

הערות

התאריך הוא 9 בנובמבר 1938, סבך הד"ש הוא סבך הדורש שלומך.

הדאגה האין-סופית של הסבא והסבתא לנכדתם הניבטת מכל מילה ! במכתבים, בעיקר בנושא הגשם והקור, היא ביטוי מר למותו של אביהם של חיה ואחיה שלמה עוד בטרם העלייה ארצה, משחפת. גם המצב הכלכלי הקשה של המשפחה בארץ ישראל (אי היכולת לקנות לילדה בגדים חדשים והמאמצים הרבים לקבל את בגדיה וחפציה האישיים ! שנשארו מאחור בפנימייה בשפיה עקב עזיבתה החפוזה) ברור בעליל.

חיה (אמי) שבכורח הנסיבות חייתה ולמדה בפנימיות כל ילדותה ונעוריה (אמה נשארה מאחור בפולין ונספתה בשואה), העריצה את סבה וסבתה הדגולים ודמותם היתה אור לדרכה כל חייה. תרגום מכתבה של הסבתא נעשה כמובן על ידה.

מידע-נוסף2

תל אביב קורות משפחה (שחורי) בת העליה השלישית 69

מכתב משולב מהסבא והסבתא לנכדתם, ט"ו מרחשון תרצ"ט…

תל אביב קורות משפחה (שחורי) בת העליה השלישית 69א

דף שני. ראו תרגום, תמלול והערות בנספח.

תל אביב קורות משפחה (שחורי) בת העליה השלישית 69ב

מהסבא לנכדתו, בעברית ב"ה, יום ד', ט"ו מרחשון…
error: Alert: Content selection is disabled!!