תל אביב קורות משפחה (שחורי) בת העליה השלישית 18ב

.... האנשים האלה בעלי הכרוז, אשר בראשם עומד ה' כהן אברהם אבא, אשר קופה של שרצים תלויה לו מאחוריו עוד מזמן היותו מנהל שכונת "העם" המוצלחה, הוכיחו לכל את אפסותם. אחרי שבמשך שנתים ימים עסקו רק בסכסוכי מלחמות נגד מי שנצטוו ע"י העומדים על גבם מסיעת שושני, ולא פעלו כלום לטובת ההתישבות והמתישבים, באותו הזמן שהקבוץ שלנו רכש עמדה אחרי עמדה והצליח בצעדים מדודים להקל את ההתישבות עצמה על החברים מתושבי או"צ, בעלי המגרשים בצפון.
וכאן פרוט (מכמיר-לב יש לומר) של חיובים כספיים עודפים בסכום כולל של כ 7,000 (שבעת אלפים) לירה ! אשר ועד המתישבים דורש ניכויו מסך החוב של החברים. עוד על נסיבות הארועים הללו, ראו בנספח.

מידע-נוסף2

תל אביב קורות משפחה (שחורי) בת העליה השלישית 18

ניסן תרפ"ו (מרץ 1926), "אגודת יושבי אהלים וצריפים…

תל אביב קורות משפחה (שחורי) בת העליה השלישית 18א

ז' תמוז תרפ"ח / 25 ביוני 1928, "ועד…

תל אביב קורות משפחה (שחורי) בת העליה השלישית 18ב

…. האנשים האלה בעלי הכרוז, אשר בראשם עומד…

תל אביב קורות משפחה (שחורי) בת העליה השלישית 18ג

ב 1924 הוקמה בתל אביב "אגודת יושבי אהלים…