תל אביב קורות משפחה (שחורי) בת העליה השלישית 16א

מצידה השני של התעודה: אישור תשלום על סך שבע לירות וחצי, שהן, ככתוב, שוות ערך לשתים וחצי לירות מצריות.
חשובה התיחסות למועד, 5 באוגוסט 1925, בו שולם הכסף, משתי סיבות: הראשונה, פינויה של "עיר האוהלים" ברחוב בלפור בתל אביב באותה שנה לשם הקמתו של בית החולים "הדסה" על שטחה והצורך במציאת פיתרון מגורים בר-קיימא לחלוצים המפונים. והשניה, בקיץ 1925 אשרה "הקרן הקיימת לישראל" רכישת חלקה גדולה נוספת להרחבתה של שכונת בורוכוב ובתום תהליכי הבניה ב 1929, הצטרפו אליה מתישביה החדשים. התאריך העברי המצוין כאן, ג' סיון תרפ"ה, אינו זהה לתאריך הכללי אלא קודם לו, ככל הנראה מפני שמועד רישום החברות הזמנית באגודה קדם לתשלום בפועל.

מידע-נוסף2

תל אביב קורות משפחה (שחורי) בת העליה השלישית 16

שכונת בורוכוב, כרטיס חבר. כזכור, עם עלייתו ארצה…

תל אביב קורות משפחה (שחורי) בת העליה השלישית 16א

מצידה השני של התעודה: אישור תשלום על סך…