תל אביב קורות משפחה (שחורי) בת העליה השלישית 41

אבי המשפחה, ר' מרדכי זאב שורצמן (שחורי) שו"ב, בתמונת פספורט.
עם עלותם ארצה התמקמו מרדכי זאב ורבקה ונכדיהם חיה ושלמה בבית בנם וכלתם, מנחם וצפורה, ברח' דיזנגוף 257. הג'ינג'י בעל הנשמה היתרה, ממנהיגיה הרוחניים של קהילתו בגולה, בן 58 בעלותו ארצה, "הפשיל שרוולים" ובצריף מסויד לבן בחצר האחורית של הבית קיים שחיטה לפרנסתו.

מידע-נוסף2

תל אביב קורות משפחה (שחורי) בת העליה השלישית 41

אבי המשפחה, ר' מרדכי זאב שורצמן (שחורי) שו"ב,…

תל אביב קורות משפחה (שחורי) בת העליה השלישית 41א

על גב התמונה, חותמת פוטו "נפתלי" ברחוב דיזנגוף…
error: Alert: Content selection is disabled!!