בגדודים העבריים 1

בראשית הגיוס ל"גדוד העברי הארצישראלי", זלמן יצחק משמאל וחברו הקרוב אהרן זלנר.
זלנר (לימים אמיר) ולנדרס עברו כברת דרך יחד, מספסל הלימודים ב"גמנסיה" ו"הקבוצה היפואית" ועתה "בגדוד העברי". מאוחר יותר יהיה זלנר חבר ועדת התרבות המרכזית של "ההסתדרות". כמעט שנה חלפה מאז החליטה ממשלת בריטניה לגייס מתנדבים יהודים מארה"ב ומאנגליה לשרות בצבא ורק בראשית יוני 1918 ניתן האישור לגיוסם של מתנדבים מא"י למאמץ המלחמתי. ב 2 ביולי יצא הגדוד ברכבת מיפו בדרכו למחנה אימונים במצרים.

error: Alert: Content selection is disabled!!