ברסטצ'קה התכתבות עם החלוץ ולטר בהכשרה 1

26 ביוני 1927, בנימין ולטר בברסטצ'קה לאריה בנו בקבוץ ההכשרה בקלוסוב.
ראו תמלול הטקסט והערות בנספח.

מידע-נוסף2

ברסטצ'קה התכתבות עם החלוץ ולטר בהכשרה 1

26 ביוני 1927, בנימין ולטר בברסטצ'קה לאריה בנו…

ברסטצ'קה התכתבות עם החלוץ ולטר בהכשרה 1א

גוף הטקסט.

ברסטצ'קה התכתבות עם החלוץ ולטר בהכשרה 1ב

תמלול הטקסט כ"ו סיון, 26 ביוני 1927, ברסטצ'קה…
error: Alert: Content selection is disabled!!