ג'דה חוגגים 1

אוגוסט 1929, יפה ויינברג מימין ודבורה טורנר במיטב לבושן על רקע המבנה הערבי הישן במרכז המושבה. צילם המורה הצעיר זלמן ילין אשר לימד וחי בג'דה באותה עת. התמונה באדיבות אחיו עמנואל.

מידע-נוסף2

ג'דה חוגגים 1

אוגוסט 1929, יפה ויינברג מימין ודבורה טורנר במיטב…

ג'דה חוגגים 1א

הכיתוב על גב התמונה.