הכשרת זדולבונוב 1

קבוץ קלוסובה, פלוגה בזדולבונוב, אוקטובר 1933.
העיירה זדולבונוב, כ 12 ק"מ דרומית מרובנה, פלוגת ההכשרה של תנועת "החלוץ" שם מנתה באותם ימים מספר שיא של כ 50 חברים. ב 1936, עם חיסול הפלוגות הקטנות, חוסלה גם זו שבזדלבונוב וחבריה צורפו לפלוגה בלוצק. הטבעת חותמת הפוטו בזדולבונוב בצידה הימני התחתון של התמונה.

מידע-נוסף2

הכשרת זדולבונוב 1

קבוץ קלוסובה, פלוגה בזדולבונוב, אוקטובר 1933. העיירה זדולבונוב,…

הכשרת זדולבונוב 1א

גב התמונה. התמונה היתה שייכת לפנחס ספירשטיין מתל…
error: Alert: Content selection is disabled!!