ווהלין אוליקה 1

אוליקה, עיירה בנפת לוצק, תצלום מזכרת מביקור נציג הקרן הקיימת לישראל שמואל שרירא (שרייער) בעיירה ב 1933. שרירא (ממושקף, מזוקן, במרכז התמונה), בן ווהלין, עלה ארצה ב 1925 וכאן הוא בשליחות רשמית במולדתו.

מידע-נוסף2

ווהלין אוליקה 1

אוליקה, עיירה בנפת לוצק, תצלום מזכרת מביקור נציג…

ווהלין אוליקה 1א

כיתוב על גב התמונה: "לרגלי בקורו של בא…
error: Alert: Content selection is disabled!!