זוג צעיר בן העליה הרביעית מפלס לו דרך 1

ספטמבר 1925, עדות לראשית דרכה של החלוצה חליה לרר בא"י.
גלויה ששלחה לה חברתה, בת עיירתה ברסטצ'קה שבפולין, והממוענת: ארץ ישראל, פלסטינה, מטבח קואופרטיבי, רחוב נחלת בנימין פינת גרוזנברג, עבור חליה לרר. (את העיר תל אביב שכחה הכותבת לציין ....).

error: Alert: Content selection is disabled!!