לודביפול משפחת סגל 1

גלויה ובה כיתוב בגרמנית על גבי הבניין: "ספריית שדה גרמנית. בית מס' 84". לא ברור ההקשר שכן, התקופה היא עדיין במהלך מלחמת העולם הראשונה. ואולם מכל מקום, הכיתוב על גב הגלויה מצביע על כך שד"ר כגן (לימים ד"ר סגל) נמצאת בלודביפול.

מידע-נוסף2

לודביפול משפחת סגל 1

גלויה ובה כיתוב בגרמנית על גבי הבניין: "ספריית…

לודביפול משפחת סגל 1א

הגדלה של חזית המבנה

לודביפול משפחת סגל 1ב

28.5.1918 גם בכתובת וגם בחותמת כתוב לודביפול !…
error: Alert: Content selection is disabled!!