מלחמת השחרור אפרים רחמן 1

"אפטר" בנתניה בזמן קורס קשר, תחילת 1948
אפרים רחמן קיצוני משמאל. חנה, לימים אשתו של המ"פ חיים מילר, שלישית מימין. מיד עם גיוסם בסוף 47, הוצבו אפרים וחבריו בבת שלמה כדי לאבטח את ציר התנועה של ואדי מילק היות שציר החוף נחסם ע"י ערבים בטירה. מבת שלמה נשלח לקורס קשר במחנה "דורה".

error: Alert: Content selection is disabled!!