מלחמת השחרור דני רפאלי 1

דני רפאלי (1928-2012) במענית
דצמבר 47. עם ראשית הגיוס הוצבה מח' של גד' 31 בפיקוד ישראל (שרולק'ה) כהן ליד קיבוץ מענית. כל הציוד על הגוף הוא פרטי: מעיל רוח אמריקאי, מכנסי חאקי אמריקאיות, גאטס מעל הנעליים, כנ"ל, ו"סטן" ביד. לאחר שבועיים שקטים במקום, שוחררה המח' הביתה.