רובנה גמנסיה תרבות 1

תחילת הדרך ב 1919 - הוועד הראשון של גמנסיה "תרבות" בעיר.
יושבים מימין לשמאל: אריה גרבוז (אבטיחי), פני טרלו, גור-אריה טרלו, גבי זינגרמן, ד"ר יעקב ברמן (ירדני). עומדים מימין: זיגל, דוד בהרל, מאיר קודש. התמונה מופיעה גם בעמ' 208 בספר הזיכרון רובנה.

מידע-נוסף2

רובנה גמנסיה תרבות 1

תחילת הדרך ב 1919 – הוועד הראשון של…

רובנה גמנסיה תרבות 1א

מקרא המצולמים המקורי על גב התמונה. ד"ר (למשפטים)…
error: Alert: Content selection is disabled!!