רובנה הרב חיים רוטנברג ומשפחתו 1

1915, וולף בנו הבכור של הרב משמאל, שיינדל אשתו ושני בניהם מתחתיו, לייזר הצעיר מימין. האחים הגרו לאמריקה ואפשר שזה תצלום פרידה. אחותם מיה במרכז ביניהם. שלש בנות הרב מנישואים קודמים יושבות בימין התמונה. הרב וריקל אשתו השלישית במרכז, בנותיהם התאומות חייקה ומלכה מתחתיה וחנה מעליה.

מידע-נוסף2

רובנה הרב חיים רוטנברג ומשפחתו 1

1915, וולף בנו הבכור של הרב משמאל, שיינדל…

רובנה הרב חיים רוטנברג ומשפחתו 1א

מתוך ספר הזיכרון לקהילת רובנה עמ' 424 על…

רובנה הרב חיים רוטנברג ומשפחתו 1ב

מצבת קברו של ר' חיים רוטנברג ברובנה ר'…

רובנה הרב חיים רוטנברג ומשפחתו 1ג

יום כ"ג בשבט תרס"ט הוא 14.2.1909 דיון בפני…
error: Alert: Content selection is disabled!!