רובנה משפחת אהרן לרנר 1

הוועד ופעילי "קרן היסוד" עם לייב יפה, 1931.
קבלת פנים ללייב יפה, מנהל קרן היסוד, מזוקן במרכז השורה החזיתית, במסע מגבית גיוס כספים ברובנה. אהרן לרנר, שלישי ימינה מלייב יפה, נמנה על נשיאות הוועד למען הקרן שפעל בעיר ואשר לקחו בו חלק נציגי כל המפלגות והזרמים הציוניים. התמונה מופיעה גם בעמ' 140 בספר רובנה.

מידע-נוסף2

רובנה משפחת אהרן לרנר 1

הוועד ופעילי "קרן היסוד" עם לייב יפה, 1931.…

רובנה משפחת אהרן לרנר 1א

על אהרן ודבורה לרנר בספרו "הגמנסיה העברית תרבות…
error: Alert: Content selection is disabled!!