רובנה תנועות הנוער הציוניות 1

1926, עפ"י ערוב בנים ובנות בקבוצה אין אלה בני השומר הצעיר אלא תנועת נוער אחרת. דגל קבוצת "אמיצים" במרכז, "זכרוניות" (= בנות זכרון יעקב) מימין, וקבוצת "עליה" משמאל.
התמונה הייתה שייכת לאברהם קרלין (אחד הילדים בתמונה) אשר עפ"י הרישומים נולד ב 1913, עלה ארצה ב 1934 ונפטר ב 1984.

error: Alert: Content selection is disabled!!