1913, ההתחלה בארץ ישראל, זלמן יצחק לנדרס 14א

מלבד דברי ברכה ודיווח שגרתיים, הגלויה מעלה נושא רב חשיבות - דרך העברת הכספים מרוסיה לארץ ישראל למימון לימודיו של זלמן יצחק: "וכפי שכתבתי לכם במכתבי משבוע העבר, כאשר אשלח כסף לזיאמא, כפי הנראה אהיה מוכרח לשלוח על האדרעס שלכם". ראו הערות בנדון בנספח.

מידע-נוסף2

1913, ההתחלה בארץ ישראל, זלמן יצחק לנדרס 14

מרוסיה לארץ ישראל, כ"ב אדר תרע"ד, הוא 20…

1913, ההתחלה בארץ ישראל, זלמן יצחק לנדרס 14א

מלבד דברי ברכה ודיווח שגרתיים, הגלויה מעלה נושא…

1913, ההתחלה בארץ ישראל, זלמן יצחק לנדרס 14ב

על העברת כספים מרוסיה לא"י למימון הלימודים ומצבם…
error: Alert: Content selection is disabled!!