1913, ההתחלה בארץ ישראל, זלמן יצחק לנדרס 18

י"ב אלול תרע"ד, הוא 3 בספטמבר 1914, אך שלושה ימים לאחר גלוייתו הקודמת, הרב ליאנדרעש כותב שוב ל"מר יצחק ז'וכוביצקי, העיירה אוסטרושיצקי, מחוז מינסק, בשביל דוד".

מידע-נוסף2

1913, ההתחלה בארץ ישראל, זלמן יצחק לנדרס 18

י"ב אלול תרע"ד, הוא 3 בספטמבר 1914, אך…

1913, ההתחלה בארץ ישראל, זלמן יצחק לנדרס 18א

גוף הטקסט, ראו תמלולו והערות בנספח.

1913, ההתחלה בארץ ישראל, זלמן יצחק לנדרס 18ב

תמלול הטקסט ב"ה, יום ה', י"ב אלול, שנת…
error: Alert: Content selection is disabled!!