1913, ההתחלה בארץ ישראל, זלמן יצחק לנדרס 9

"אחרתי הרכבת, היינו בחולדה, באתי ליפו, ז.י. חיכה לי בתחנה". מחדרו של זלמן יצחק בנווה צדק ("יום ג', בחדרו של זלמן יצחק") כותב דוד זכאי לאשתו בבאר טוביה ומבשר לה כי זלמן יצחק עמד בבבחינות הכניסה והתקבל ללימודים בגמנסיה. עפ"י השתלשלות הארועים המתחילה עוד במכתב הקודם, המועד הוא א' טבת, נר שביעי של חנוכה תרע"ד, 30 בדצמבר 1913. ראו תמלול הטקסט והערות בנספח.

מידע-נוסף2

1913, ההתחלה בארץ ישראל, זלמן יצחק לנדרס 9

"אחרתי הרכבת, היינו בחולדה, באתי ליפו, ז.י. חיכה…

1913, ההתחלה בארץ ישראל, זלמן יצחק לנדרס 9א

דברי דוד זכאי לרחל אשתו יום ג', בחדרו…
error: Alert: Content selection is disabled!!