1913, ההתחלה בארץ ישראל, יוסף ניישולר 2א

הקדשה על גב התמונה: "למזכרת נצח ולאות ידידות, לנעמי, מאת יוסף גורשטל, כ"ז סיון התרע"ד, פתח תקוה". יוסף גורשטל, לימים גוריון, כ"ז סיון תרע"ד הוא 21 ביוני 1914.

מידע-נוסף2

1913, ההתחלה בארץ ישראל, יוסף ניישולר 2

יוסף גוריון משמאל ויוסף אפרתי, עלו ארצה יחד…

1913, ההתחלה בארץ ישראל, יוסף ניישולר 2א

הקדשה על גב התמונה: "למזכרת נצח ולאות ידידות,…

1913, ההתחלה בארץ ישראל, יוסף ניישולר 2ב

על ראשית דרכם בארץ כותב יוסף אפרתי בהספד…
error: Alert: Content selection is disabled!!