1913, ההתחלה בארץ ישראל, יוסף ניישולר 2

יוסף גוריון משמאל ויוסף אפרתי, עלו ארצה יחד עם יוסף ניישולר חברם סמוך לפרוץ מלחמת העולם הראשונה וכאן נמנו על קבוצת החלוצים "אחוה". עוד אודות ראשית דרכם בארץ ראו בנספח. את יעדם החלוצי הגשימו גוריון ואפרתי בקבוצת גבע.

מידע-נוסף2

1913, ההתחלה בארץ ישראל, יוסף ניישולר 2

יוסף גוריון משמאל ויוסף אפרתי, עלו ארצה יחד…

1913, ההתחלה בארץ ישראל, יוסף ניישולר 2א

הקדשה על גב התמונה: "למזכרת נצח ולאות ידידות,…

1913, ההתחלה בארץ ישראל, יוסף ניישולר 2ב

על ראשית דרכם בארץ כותב יוסף אפרתי בהספד…
error: Alert: Content selection is disabled!!