1922, משפחת לנדרס מתאחדת 18א

צידו השני של המכתב ברוסית, ראו תרגומו בנספח.

מידע-נוסף2

1922, משפחת לנדרס מתאחדת 18

ירושלים, ט"ו טבת תרפ"ה, הוא 11 בינואר 1925.…

1922, משפחת לנדרס מתאחדת 18א

צידו השני של המכתב ברוסית, ראו תרגומו בנספח.

1922, משפחת לנדרס מתאחדת 18ב

תמלול פותח דוד זכאי בעברית בצידו האחד של…
error: Alert: Content selection is disabled!!