112
טרנופול
645
סטניסלבוב - מחקר עומק
281
עיירות בגליציה המזרחית