2
טרנופול בית מרקחת בעיר
38
טרנופול השומר הצעיר
4
טרנופול חנה נושקה מילגרום
17
טרנופול משפחת אדלרשטיין
26
טרנופול משפחת ספיר
13
טרנופול משפחת קארפ
11
טרנופול תנועת אחוה