5
סטניסלבוב א
37
סטניסלבוב אוולין זילברמן
6
סטניסלבוב אורה פייצר
17
סטניסלבוב בלהה עמירם
44
סטניסלבוב גורדוניה
29
סטניסלבוב השומר הצעיר
30
סטניסלבוב ויטה קסוינר
21
סטניסלבוב טדי עמיר
28
סטניסלבוב יוסף הררי
27
סטניסלבוב לודויג בומייסטר
12
סטניסלבוב מנורה גיסקלה קדימה
47
סטניסלבוב מש' בוכוולד
15
סטניסלבוב מש' קסוינר
23
סטניסלבוב מש' קסוינר ובוכוולד
11
סטניסלבוב מש' שטרן ובלומנשטיין
82
סטניסלבוב משפחת גרנר
36
סטניסלבוב משפחת זוסמן
27
סטניסלבוב משפחת ליבמן
17
סטניסלבוב משפחת ליבמן וזוסמן
66
סטניסלבוב משפחת ליברמן
31
סטניסלבוב משפחת פאהן
33
סטניסלבוב שפה ברורה וגמנסיה עברית
3
סטניסלבוב תיאטרון גולדפאדן