1
א אודות רכבת המוות מקולומאה לבלז'ץ
8
א מתוך הספר גליציה ויהודיה
4
גליציה המזרחית האליץ'
18
גליציה המזרחית וורוכטה
19
גליציה המזרחית טלומאץ'
14
גליציה המזרחית מנסרה בדלטין
175
גליציה המזרחית נדבורנה
25
גליציה המזרחית סלובודקה לישנה
17
גליציה המזרחית קאלוש