15
הכשרת ביאליסטוק
35
הכשרת וינה
18
הכשרת צ'יז'יקוב
15
הכשרת צ'נסטוכוב
15
הכשרת קובל
22
הכשרת קלוסוב