576
לודביפול - מחקר עומק
311
עיירות בווהלין
1050
רובנה - מחקר עומק