3
לודביפול א הנצחה וזכרון וסיכום היסטורי
13
לודביפול החלוץ והשומר הצעיר
3
לודביפול הרוקח יואל טאובין
30
לודביפול יונה רבר ומשפחתה
13
לודביפול ילדי העיירה
3
לודביפול ירחמיאל איילבירט
2
לודביפול מאיר גיבעס
16
לודביפול מכתבי יואל טאובין
23
לודביפול מכתבי מונייק גרפינבוים מהחזית
11
לודביפול מכתבי משה גנדלמן
32
לודביפול מנחם שחורי בוילנה
10
לודביפול מראות בעיירה
7
לודביפול מש' טוכמן וקלינמן
130
לודביפול מש' שורצמן
80
לודביפול מש' שורצמן ושתדלן
28
לודביפול מש' שורצמן מסמכי עליה ארצה
2
לודביפול משפחת אולבסקי
5
לודביפול משפחת אוסטרובסקי
9
לודביפול משפחת גולדמן
2
לודביפול משפחת גלוזמן
15
לודביפול משפחת ולמן
57
לודביפול משפחת חזן
14
לודביפול משפחת סגל
6
לודביפול משפחת שמס
39
לודביפול ציונות הלכה למעשה
8
לודביפול צעירי העיירה
13
לודביפול ת עדויות ניצולים