2
רובנה א זכרונות זלמן זילברפרב
1
רובנה א עדות חיים גולן
1
רובנה א עדות רחל כץ
7
רובנה א על אריה אבטיחי
4
רובנה א תולדות העיר
54
רובנה אברהם וויטיה רייז
45
רובנה אברהם רייז השומר הצעיר
15
רובנה ביקורי שליחים מהארץ
6
רובנה בנקאות
34
רובנה גמנסיה תרבות
139
רובנה האחיות לבית אירלין
31
רובנה ההנהגה הציונית
17
רובנה הפעילה הציונית רוזה ברלינר
10
רובנה הרב חיים רוטנברג ומשפחתו
23
רובנה הרב יצחק שלמה יואל שרמן ומשפחתו
5
רובנה הרב שמחה הרץ מה יפית ומשפחתו
43
רובנה חייקה ומלכה רוטנברג בנות הרב
36
רובנה חייקה ומלכה רוטנברג בשומר הצעיר
81
רובנה חייקה ומלכה רוטנברג התכתבות אחרי הפרדה
15
רובנה חינוך תרבות וקהילה
15
רובנה ילדים אחרי מלחמת העולם הראשונה
5
רובנה לינת הצדק דווליא
4
רובנה מלחמת העולם הראשונה
20
רובנה מראות
72
רובנה מש' פיסיוק ושטריק
10
רובנה מש' פיסיוק מכתבים
18
רובנה משפחת בורינטר
39
רובנה משפחת בורינטר מכתביה של חנה
37
רובנה משפחת כאהן
35
רובנה משפחת פוירשטיין
19
רובנה משפחת פוירשטיין צבי וישעיהו
32
רובנה משפחת פרלמוטר
74
רובנה משפחת רוס
18
רובנה ספורט מכבי וחשמונאי
7
רובנה עיתונות יהודית
5
רובנה ציונות ושפה עברית
10
רובנה תמונות זרח קרוטמלר
16
רובנה תמונות ישעיהו רזניק
45
רובנה תנועות הנוער הציוניות