1949 אל ירושלים 13
1949 אל ירושלים
1953 קורס בצהל 37
1953 קורס בצהל
1954 מחבלים בדרך לאילת 21
1954 מחבלים בדרך לאילת