27
בית ג'וברין
15
גבעת רמב"ם
16
המפדה האזרחי
9
הקרב על כפר סבא הערבית
17
חרבת אטללה
14
מגדל צדק וראש העין
9
סדום ועין גדי
9
עיראק סואידן
11
פעולות נגד תחבורה ערבית
7
קיבוץ מענית
21
קרב טנטורה
50
קרב כיס פלוג'ה / עיראק אל מנשיה – מחקר עומק
11
קרב קקון - מחקר עומק
3
קרבות טירה - מחקר עומק
7
קרבות כפר קרע, זרעין ועוד
14
שלבים מאוחרים בדרום
23
שלבים מאוחרים בצפון
5
תל ליטוינסקי