32
החלל אביגדור נודל - מחקר עומק
141
החלל דב הורביץ - מחקר עומק
67
החלל ישכר דוב פרידמן - מחקר עומק
3
נופלי חרבת סיקה
9
נופלי טנטורה
25
נופלי כיס פלוג'ה
8
נופלי כפר סבא
2
נופלי לטרון
2
נופלי קולה
8
נופלים אחרים