11
המצעד שהופסק
25
מסדר ההשבעה
2
מסדר עם בן גוריון