1
ג'דה א יומן מסע
4
ג'דה ב מכתבי המורה זלמן ילין
1
ג'דה ג התכתבות עם פרופ. צבי שילוני
2
ג'דה ד סיכום הסטורי
12
ג'דה ההתחלה
13
ג'דה חוגגים
6
ג'דה ילדי בית הספר
10
ג'דה מחיי היום יום
22
ג'דה מסמכים
34
ג'דה מש' ברזניצקי פינקלשטיין ועוד
20
ג'דה מש' ויינברג פרידמן וטורנר
17
ג'דה משפחת קסוינר
11
ג'דה משפחת קסוינר עם רחל הבר
24
ג'דה עובדים
33
ג'דה שומרים