5
כפר ויתקין בעבודה
13
כפר ויתקין ההתחלה
2
כפר ויתקין ילדי בית הספר
4
כפר ויתקין ישעיהו פורת וזהבה וינר
4
כפר ויתקין משא ומתן עם הערבים