10
נחלת יצחק הנוער בשרות הגדנ"ע
15
נחלת יצחק ילדי בית הספר
13
נחלת יצחק משפחת בן משה
16
נחלת יצחק משפחת קסוינר עופר
10
נחלת יצחק סליקים
24
נחלת יצחק צעירי השכונה
6
נחלת יצחק תושבי השכונה