4
רמת גן מראות ואנשים
9
רמת גן משק חלב משפחת בדנר
11
רמת גן פנסיון לויטה