2
רמת גן מראות ואנשים
7
רמת גן משפחת בדנר
11
רמת גן פנסיון לויטה