25
תל אביב מראות ואנשים
72
תל אביב קורות משפחה בת העליה השלישית