23
אביגדור נודל ופישל וולך
6
אריה קופליק
26
טובה גולצמן
21
יוסף הררי
28
מש' טוכמן וקלינמן
39
משפחת ספוז'ניקוב
22
משפחת שתדלן
24
ניצולי לודביפול
5
ניצולי רובנה