אלי שטגר בארץ ישראל 1א

סיפורה של לולה טאו

ממש בסמוך לפרוץ מלחמת העולם, לולה נסעה לפולין לבקר את אמה (אביה שהיה עורך דין ידוע נפטר קודם לכן). כשהשתיים ישבו בבית קפה בלבוב, נגנב ארנקה של לולה ובו גם הפספורט שלה והיא "נתקעה" בפולין בלי יכולת לחזור ארצה. תודות לקשרים הטובים שהיו לאביה ז"ל, לולה ואמה יצרו קשר עם אשה נוצריה בכפר, עזבו את ביתן ואת כל אשר להן מאחור ועברו להתגורר עמה. זו הסתירה אותן במהלך כל המלחמה והיתה למושיעתן.

לאחר המלחמה חזרה לולה עם אמה ארצה.

מידע-נוסף2

אלי שטגר בארץ ישראל 1

16 בפברואר 1936, אלי וחברים, סטודנטים באוניברסיטה העברית.…

אלי שטגר בארץ ישראל 1א

סיפורה של לולה טאו ממש בסמוך לפרוץ מלחמת…