אלי שטגר בארץ ישראל 3

התגשמות החלום.
בתקופת הלימודים הרבו לטייל באתרי מורשת, כאן למרגלות מגדל דוד. ראשון משמאל מנחם דרזנר, אחיו של "הרוג המלכות" יחיאל דרזנר. (אח נוסף, צבי, היה בן כתה של אלי בגמנסיה בלבוב), שני שמו ברש, גם הוא בן כתה בגמנסיה, חמישי אלי ושישי גרשון כבשני.