אלי שטגר בארץ ישראל 45

בחיפה לאחר "המאורעות", הבנין שממול לתחנת המשטרה ברקע.
לאחר שרות של למעלה משנה בג'דה כמפקד כח תגבור השמירה בישוב, חזר אלי להצבתו המקורית - חיפה. כאן הוא בחזית מימין, יוצא לפזר את הגפירים שתחת פיקודו לנקודות שונות ברחבי העיר. משמאל, השוטר לייבסקי (משפחתו ברחה מארופה לסין בעצם ימי מלחמת העולם ומשם עלתה ארצה), נהג הטנדר ביניהם.