אלי שטגר בלבוב 12

בני הכיתה ומורים בחצר ביה"ס, 1932.
בכיתות א' עד ה' היה ערוב של בנים ובנות ואילו בכיתות ו' עד ח' היתה הפרדה. בחמש השנים הראשונות השפה העברית היתה דומיננטית ואילו בשלש השנים האחרונות, דרישות הקוריקולום של המדינה הכתיבו לימוד בו הפולנית היתה השפה הדומיננטית. המורה לגרמנית ואנגלית אברהם ארליך, בחזית שלישי משמאל.

מידע-נוסף2

אלי שטגר בלבוב 12

בני הכיתה ומורים בחצר ביה"ס, 1932. בכיתות א'…

אלי שטגר בלבוב 12א

על גב התמונה: לבוב, 1932, לפני חזית בית…