אלי שטגר בלבוב 14

בחצר בית הספר.
משמאל מנהל הגמנסיה ד"ר שלמה (סלומון) איגל שנספה בשואה, לצידו מזכירת ביה"ס אלה (רחל) שכטר, לימים נישאה למורה יהושע טילמן וגם שניהם נספו. רביעי מימין הוא התלמיד צבי דרזנר וחמישי גולדשטדט, שניהם עלו ארצה.