אלי שטגר בלבוב 18

שרות צבאי כחלק ממחויבות התלמידים בביה"ס.
במשך שלושה שבועות במהלך חופשת הקיץ עברו תלמידי הכיתה השביעית אימונים צבאיים, כולל נשק וירי, בבסיס צבא פולני ליד פשיצ'נה (12 ק"מ מערבית לקולומיאה) שבהרי הקרפטים. מימין בתמונה, קצין פולני גדול-גוף שהיה ממדריכי הקבוצה.

מידע-נוסף2

אלי שטגר בלבוב 18

שרות צבאי כחלק ממחויבות התלמידים בביה"ס. במשך שלושה…

אלי שטגר בלבוב 18א

על גב התמונה: פשיצ'נה, 25 ביולי – 16…