אלי שטגר בלבוב 22

1933, שנת הלימודים האחרונה.
ניתן להתרשם כי התלמידים לבושים אלגנטי מאד, ממאפייני קוד הלבוש הפולני. אלי מימין ואברהם דרימר במרכז. האחרים לא שרדו.